Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej

Stanowiska w służbie cywilnej


1
2022-11-22

ogłoszenie nr 150 (KPRM: 110939) - inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w zakresie specustaw w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

czytaj wiecej
2
2022-11-22

ogłoszenie nr 156 (KPRM: 110901) - starszy inspektor ds. kontroli finansowych w Wydziale Kontroli

czytaj wiecej
3
2022-11-16

ogłoszenie nr 153 (KPRM 110591) - starszy inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej
4
2022-11-16

ogłoszenie nr 154 (KPRM 110589) - inspektor wojewódzki ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę