Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne

Informacje archiwalne: Sprawy społeczne


1
2022-08-25
Informacja o konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny
2
2022-07-01
Informacja o konkursie grantowym MRiPS - deinstytucjonalizacja usług społecznych
3
2022-06-22
Zaproszenie do udziału w wideokonferencji w dniu 28.06.2022 r. - organizowanej w ramach projektu
4
2022-05-24
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
5
2022-04-27
Konkurs pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.
6
2022-04-22
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.
7
2022-04-21
Zaproszenie do składania ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert
8
2022-04-06
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert
9
2022-03-14
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku
10
2022-02-21
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2022
11
2022-02-01
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2022. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
12
2022-01-26
Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”
13
2022-01-10
Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności
14
2021-11-25
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023 - konsultacje społeczne
15
2021-11-19
List Wojewody Zachodniopomorskiego do Pracowników Służb Społecznych
16
2021-11-12
Zaproszenie na Kongres Pro NGO 2021 oraz do uruchomienia Newslettera dedykowanego przedstawicielom urzędów współpracującym z organizacjami pozarządowymi
17
2021-11-04
„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja na rok 2022” – nabór dla gmin
18
2021-06-10
Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2020
19
2021-05-27
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
20
2021-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 rok”
21
2021-04-26
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.
22
2021-03-26
Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
23
2021-02-09
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku
24
2021-01-29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
25
2021-01-18
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021
26
2020-12-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok
27
2020-12-15
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne
28
2020-12-11
29
2020-11-30
Komunikat dotyczący Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi na 2021 r.
30
2020-09-29
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II

1234...6

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę