Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne

Informacje archiwalne: Sprawy społeczne


1
2022-04-27
Konkurs pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.
2
2022-01-26
Zaproszenie na spotkanie organizowane w ramach projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin!”
3
2021-06-10
Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2020
4
2021-05-27
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
5
2021-03-26
Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
6
2021-02-09
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku
7
2021-01-29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
8
2021-01-18
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2021 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2021
9
2020-12-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok
10
2020-12-15
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne
11
2020-11-30
Komunikat dotyczący Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi na 2021 r.
12
2020-09-29
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. – edycja II
13
2020-08-21
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku – edycja II
14
2020-08-17
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II
15
2020-07-28
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.
16
2020-06-05
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRÓD SPECJALNYCH MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
17
2020-05-18
Nabór wniosków w ramach nowego „Programu COVID-19” dla trzeciego sektora
18
2020-05-07
Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
19
2020-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”
20
2020-04-23
Dodatkowy nabór w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 roku.
21
2020-04-17
Zmiana terminu publikacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku
22
2020-04-10
Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów do 26 kwietnia 2020 r.
23
2020-03-10
Zaproszenie do udziału w konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „nieBEZPIECZNI W SIECI”
24
2020-02-21
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej
25
2020-02-03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020
26
2020-01-31
Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności
27
2020-01-22
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020
28
2020-01-20
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2018 rok
29
2019-11-29
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2020 rok.
30
2019-11-29
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dot. konkursu FIO, edycja 2020 oraz Programu PROO na lata 2018-2030

1234...6

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę