Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


1
2023-01-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 347,obr. 0005, Czaplinek,

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 347,obr. 0005, Czaplinek,

czytaj wiecej
2
2023-01-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 63 o powierzchni 0,-1ha, obręb 0005, Miasto Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 63 o powierzchni 0,1ha, obręb 0005, Miasto Białogard

czytaj wiecej
3
2023-01-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 402 o powierzchni 0,3100 ha, obręb 0029, Dargikowo, Gmina Białogard

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 402 o powierzchni 0,3100 ha, obręb 0029, Dargikowo, Gmina Białogard

czytaj wiecej
4
2023-01-26

Zawiadamienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.86.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadajacą nieuregulowany stan prawny.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak: GN-2.7570.86.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, m. Wolin, oznaczoną jako działka nr 34/12 o pow. 0,0048 ha.

czytaj wiecej
5
2023-01-26

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.775.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.775.2022.BW, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0035, Wełtyń II, gm. Gryfino, oznaczoną jako działki nr: 112/1 o pow. 0,3441 ha i 112/2 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działki nr 112), która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa z dniem 27 września 2022 r., tj. z dniem ostateczności decyzji nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: AP-4.7820.251-11.2022.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

czytaj wiecej
6
2023-01-25

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - dz.40/61, 40/62, obręb 12, Złocieniec

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - dz.40/61, 40/62, obręb 12, Złocieniec

czytaj wiecej
7
2023-01-25

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz.564/5, 564/7, 564/15, 564/19, 564/24, obręb Knyki, Gmina Barwice

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz.564/5, 564/7, 564/15, 564/19, 564/24, obręb Knyki, Gmina Barwice

czytaj wiecej
8
2023-01-25

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 252 obręb Mosina, gmina Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 252 obręb Mosina, gmina Szczecinek, przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
9
2023-01-25

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 15/2 obręb Wojsławiec, gmina Barwice, przeznaczonej do sprzedaży

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 15/2 obręb Wojsławiec, gmina Barwice, przeznaczonej do sprzedaży

czytaj wiecej
10
2023-01-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 185/21, obr. Darzowice, Gmina Wolin - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 185/21, obr. Darzowice, Gmina Wolin - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku

czytaj wiecej
11
2023-01-24

Wykaz nieruchomosci Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. 219/1, Widuchowa Międzyodrze

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - dz. 219/1, Widuchowa Międzyodrze

czytaj wiecej
12
2023-01-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, lokal 1-10, 1-11 i lokal 1-16, 1-17 oraz działka nr 463/1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, lokal 1-10, 1-11 i lokal 1-16, 1-17 oraz działka nr 463/1

czytaj wiecej
13
2023-01-18

Obwieszczenie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące sprawy znak:GN-2.7570.545.2022.BW

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.545.2022.BW przed wydaniem decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania i szkód powstałych na nieruchomości posiadającej w 1/2 części nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyn, gmina Nowogard, oznaczonej jako działka nr 9 o pow. 1,61 ha , w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.: ”Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”, uchyloną w części i orzeczoną w tym zakresie decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2019 r., znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20, wygaszoną w części decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 15/W/2019, znak: AP-1.747.16-2.2019.WP, ustaloną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 16/2019, znak: AP-1.747.17-5.2019.WP oraz decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 11/2020, znak: AP-4.747.13-5.2020.PM/MM.

czytaj wiecej
14
2023-01-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, dz. nr 466/1, obr. 0018 Przytór, Miasto Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, dz. nr 466/1, obr. 0018 Przytór, Miasto Świnoujście przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
15
2023-01-12

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa -dz. nr 2/2, obręb 4081 Szczecin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 2/2, obręb 4081 Szczecin, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

czytaj wiecej
16
2023-01-11

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr -część działki ewidencyjnej nr 288/3 o powierzchni 0,4334 ha, - część działki ewidencyjnej nr 288/4 o powierzchni 2,1036 ha, - działkę ewidencyjną nr 291/6 o powierzchni 4,7402 ha, - część działki

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr -część działki ewidencyjnej nr 288/3 o powierzchni 0,4334 ha, - część działki ewidencyjnej nr 288/4 o powierzchni 2,1036 ha, - działkę ewidencyjną nr 291/6 o powierzchni 4,7402 ha, - część działki ewidencyjnej nr 291/7 o powierzchni 0,2456 ha, - część działki ewidencyjnej nr 291/8 o powierzchni 0,4327 ha, - część działki ewidencyjnej nr 292/9 o powierzchni 0,1011 ha, - część działki ewidencyjnej nr 292/10 o powierzchni 6,9153 ha, - część działki ewidencyjnej nr 293/9 o powierzchni 1,2603 ha, - część działki ewidencyjnej nr 293/10 o powierzchni 6,5263 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/1 o powierzchni 0,7704 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/2 o powierzchni 0,1965 ha, - część działki ewidencyjnej nr 294/3 o powierzchni 5,5176 ha, - część działki ewidencyjnej nr 289/1 o powierzchni 0,2020 ha, - część działki ewidencyjnej nr 289/2 o powierzchni 5,7948 ha, wraz z znajdującym się na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 60,6 m2. stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Łazy gmina Sianów,

czytaj wiecej
17
2023-01-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 95/16 i nr 95/17, obręb 1084, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 95/16 i nr 95/17, obręb 1084, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

czytaj wiecej
18
2022-11-17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 listopada 2022 r., znak: K-GN-4.7570.152.2022.AG

czytaj wiecej
19
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.264.2022.JD

czytaj wiecej
20
2022-10-24

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskieg

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 października 2022 r., znak: K-GN-4.7570.261.2022.JD

czytaj wiecej
21
2022-10-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 35/1 obręb Sitno, gmina Mieszkowice przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

czytaj wiecej
22
2022-09-19

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 45/4 obręb Storkowo, gmina Ińsko, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
23
2022-08-26

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 9 obręb 0046 Koszalin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
24
2022-07-22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 lipca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.36A.2016.J

czytaj wiecej
25
2022-06-28

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 czerwca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.1034.2021.AG

czytaj wiecej
26
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.934.2021.KŁ.PK

czytaj wiecej
27
2022-05-26

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2022 r., znak: K-GN-4.7570.834.2021.PK

czytaj wiecej
28
2022-03-31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 r., znak: K-GN-4.7570.708.2021.JM

czytaj wiecej
29
2022-03-23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.782.2021.SzH

czytaj wiecej
30
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.795.2021.SzH

czytaj wiecej
31
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.796.2021.SzH

czytaj wiecej
32
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.806.2021.SzH

czytaj wiecej
33
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.807.2021.SzH

czytaj wiecej
34
2022-03-04

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 4 marca 2022 r., znak: K-GN-4.7570.479.2021.PK

czytaj wiecej
35
2022-03-01

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 28 lutego 2021 r., znak: K-GN-4.7570.595.2021.JM

czytaj wiecej
36
2021-11-03

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r., znak: K-GN-4.7570.106.2021.AG

czytaj wiecej
37
2021-10-21

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021 r., znak: K-GN-4.7570.148.2021.JM

czytaj wiecej
38
2021-10-07

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 145/1 obręb Wysoka, gmina Boleszkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

czytaj wiecej
39
2021-06-09

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 5/8 i nr 5/9 obręb 3025 Szczecin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

czytaj wiecej
40
2021-05-19

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 244/3 o pow. 0,1878 ha, położonej w obr. ew. Kowalki, gmina Tychowo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52 o pow. użytk. 68,97 m2- przetarg ustny nieograniczony

czytaj wiecej
41
2021-05-10

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej dot. działki nr 489/5 obręb Racimierz

czytaj wiecej
42
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 374/32 obręb Chełm Gryficki przeznaczonej do dzierżawy

czytaj wiecej
43
2021-03-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka nr 585/10 obręb Rewal 1 i nr 438/20 obręb Rewal 2 przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

czytaj wiecej
44
2021-03-05

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres odpowiednio 3 i 2 lat.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 118/9, obręb 8 Stargard i 10/4, 10/7 obręb 14 Stargard, gmina Stargard, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj wiecej
45
2020-09-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37 położoną w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 92/37.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę