Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Informacje archiwalne: Ogłoszenia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


1
2014-12-30
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
2
2014-11-13
Ogłoszenie wyników konkursu „Rasizm – jestem przeciw”
3
2014-10-01
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „Rasizm – jestem przeciw”
4
2014-09-09
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej, obejmujących działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach na terenie województwa
5
2014-06-30
Podział dotacji na dziłania na rzecz mniejszości romskiej
6
2014-06-03
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej
7
2014-06-03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


pokaż bieżące
cofnij do druku na górę