Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców -

 


1

Droga z windy - paszporty

2

Wsparcie ofiar handlu ludźmi wedle ustawy o pomocy społecznej

W myśl art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15:

3

Paszport - obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

4

Paszport dla osoby pełnoletniej

5

Paszport dla osoby małoletniej

6

Paszport tymczasowy

7

Opłaty paszportowe

8

Utrata lub zniszczenie paszportu

9

Drugi paszport

10

Numery pokojów i telefonów

11

Godziny urzędowania - Szczecin i Koszalin

12

Punkty paszportowe

na terenie województwa zachodniopomorskiego

13

Okres ważności paszportów

14

Zdjęcia do paszportu

Poniżej znajdują się załączniki z informacjami:cofnij do druku na górę