Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy


1
Lista rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2022 r. - moduł I
2
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
3
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
4
Zmiany Programu o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz zmiany Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne
5
Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
6
Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne
7
Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej
8
Wydłużenie terminu zatwierdzenia wniosków w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
9
Wyniki naboru Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
10
Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosków „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 r.
11
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
12
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
13
Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
14
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r.
15
Zmiana Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wzory umów
16
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
17
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
18
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na lata 2021-2024
19
Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
20
Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020
21
Komunikat o zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020
22
Komunikat o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
23
Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
24
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 -2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
25
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
26
Informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono komunikat dotyczący zmian w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
27
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020
28
Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
29
Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
30
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę