Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH

Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH


1

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

2

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029

3

Szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązku informacyjnego dla Beneficjentów Programu „MALUCH+” 2021

4

ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ 2021 - ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

5

Wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

6

Wyniki Konkursu

Prawie 6,2 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzą w 2021 r. gminy dzięki programowi „MALUCH+” 2021. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2021 „MALUCH+” do 450 mln zł.

7

ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ 2017, 2018, 2019 i 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3„MALUCH+” EDYCJI 2017, 2018, 2019, 2020

8

Rok 2021 - nabór w modułach 1a, 1b,2, 3, 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

9

Informacje dotyczące programu MALUCH+ związane z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

10

ROK 2020 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU MODUŁ 2 i 4

11

ROK 2020 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU MODUŁ 1a, 1b, 3

Informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23.01.2020 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki modułów skierowanych do podmiotów tworzących nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkursu „MALUCH+” 2020.

12

Rok 2020 - MALUCH + 2020 moduł 4 - nabór uzupełniający

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do Programu ogłoszonego 2 października br.

13

Rok 2020 - MALUCH + 2020 - moduły: 1a, 1b, 2, 3

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 października br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs „MALUCH+” 2020.

14

Rok 2019 - WYNIKI KONKURSU MALUCH +

15

Rok 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019

16

Rok 2016

Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH 2016

17

Rok 2018

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018

18

Rok 2017 - „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

19

Rok 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 listopada br. ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę