Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Informacje archiwalne: Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1
2023-05-25
Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin
2
2023-05-05
Obwieszczenie RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie dot. umorzenia postępowania administacyjnego ws. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji Baltic Pipe Etap 1 i 2
3
2023-04-28
Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Widuchowa
4
2023-04-28
Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Widuchowa
5
2023-04-28
Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Widuchowa
6
2023-04-28
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego ws odmowy pozwolenia na budowę budynku magazynowego, podtorza dla suwnicy, wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącej budowy budynku gospodarczego, dz. 150 obrębie Wąwelnica
7
2023-04-28
Informacja dot. decyzji ws odmowy pozwolenia na budowę budynku magazynowego, podtorza dla suwnicy, wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącej budowy budynku gospodarczego, dz. 150 obrębie Wąwelnica
8
2023-04-27
Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zmienającą decyzje o pozwoleniu na budowę siedmiu budynków koszarowych
9
2023-04-27
Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zmienającą decyzje o pozwoleniu na budowę infrastruktury obozowiska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – Obozowisko Głębokie”
10
2023-04-26
Karta informacyjna - decyzja ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę siedmiu budynków koszarowych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – Obozowisko Głębokie”
11
2023-04-26
Karta informacyjna - wniosek ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę siedmiu budynków koszarowych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – Obozowisko Głębokie”
12
2023-04-26
Karta informacyjna - decyzja ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury obozowiska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – Obozowisko Głębokie”
13
2023-04-26
Karta informacyjna - wniosek ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury obozowiska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – Obozowisko Głębokie”
14
2023-04-26
Obwieszczenie o decyzji Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100.doc
15
2023-04-26
Obwieszczenie o decyzji Połączenie komunikacyjne z drogami wewnętrznymi na terenie rozdzielni 400 kV i 110 kV SE Dunowo z drogą gminną wewnętrzną.doc
16
2023-04-26
obwieszczenie decyzja Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Zachód.doc
17
2023-04-26
obwieszczenie decyzja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 125.doc
18
2023-04-26
Karta informacyjna Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100.pdf
19
2023-04-26
karta informacyjna Połączenie komunikacyjne z drogami wewnętrznymi na terenie rozdzielni 400 kV i 110 kV SE Dunowo z drogą gminną wewnętrzną.pdf
20
2023-04-26
Karta informacyjna - decyzja Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Zachód.pdf
21
2023-04-26
decyzja Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Zachód.pdf
22
2023-04-26
Decyzja Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100.pdf
23
2023-04-26
Decyzja Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100.pdf
24
2023-04-26
Decyzja Połączenie komunikacyjne z drogami wewnętrznymi na terenie rozdzielni 400 kV i 110 kV SE Dunowo z drogą gminną wewnętrzną.pdf
25
2023-04-25
obwieszczenie - Poszerzenie toru podejściowego do Świnoujścia na odcinku od N1 do N2 do km 10
26
2023-04-25
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn: "Zachodnia obwodnica Terminalu LNG w Świnoujściu - wewnętrzna droga ewakuacyjna"
27
2023-04-24
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Gmina Mirosławiec
28
2023-04-24
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Kołobrzeg
29
2023-04-24
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie umorzenia postępowania administacyjnego dotyczącego wygaśnięcia w częsci decyzji RZGW.
30
2023-04-24
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie umorzenia postępowania administacyjnego dotyczącego wygaśnięcia w częsci decyzji RZGW.

1234...150

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę