Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Informacje archiwalne: Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1
2022-11-09
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - miasto Szczecin
2
2022-11-08
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana
3
2022-11-03
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszcęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji RZGW.
4
2022-10-31
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Trzebiatów
5
2022-10-28
obwieszczenie DECYZJA Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa.doc
6
2022-10-28
Karta informacyjna - decyzja Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa.pdf
7
2022-10-28
decyzja - Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa.pdf
8
2022-10-25
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Świeszyno
9
2022-10-25
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Miasto Świdwin
10
2022-10-25
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Koszalin
11
2022-10-25
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Miasto Koszalin
12
2022-10-20
Decyzja - Budowa odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w powiecie gryfickim (teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.).
13
2022-10-20
karta inf. na bip - decyzja - Budowa odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w powiecie gryfickim (teren zamknięty PKP).
14
2022-10-20
karta inf. na bip - wniosek - Budowa odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w powiecie gryfickim (teren zamknięty PKP).
15
2022-10-20
Informacja o wydaniu dec. o pozwoleniu na budowę odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w pow. gryfickim (teren zamknięty PKP S.A)
16
2022-10-19
karta informacyjna - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap II – Modernizacja przystani rybackiej”
17
2022-10-19
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Białogard
18
2022-10-19
Obwieszczenie Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów oraz przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn
19
2022-10-19
Decyzja lokalizacyjna Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów oraz przebudową wprowadzeń li
20
2022-10-18
Zmiana zezwolenia na realizację inwestycji - budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.doc
21
2022-10-18
obwieszczenie Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 225 mm wraz z przyłączem gazu DN 160 mm.doc
22
2022-10-17
karta informacyjna Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV Dunowo wraz z instalacją transformatorów oraz przebudową wprowadzeń linii 400kV Dunowo - Krzemienica (Słupsk) oraz linii 400 kV Dunowo – Morzyczyn
23
2022-10-13
Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin
24
2022-10-12
Decyzja: Rozbiórka istniejącej dalby wyciągowej i budowa nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego.
25
2022-10-12
Informacja o wydaniu decyzji pn.:"Przebudowa przystani rybackiej Jarosławiec. Etap I – Dalba wyciągowa”, na terenie morza terytorialnego RP, w 255 km brzegu morskiego
26
2022-10-12
karta inf. na bip-decyzja dotycząca budowy i rozbiórki dalby wyciągowej, przystań Jarosławiec
27
2022-10-12
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP
28
2022-10-10
Informacja o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi KORBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. znak: AP-2.7840.42.2022.JD
29
2022-10-10
Decyzja - Przebudowa Przystani Rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa, na terenie morza terytorialnego RP, w 278 km brzegu morskiego
30
2022-10-10
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącej dalby wyciągowej i budowę nowej dalby wyciągowej, w ramach zamierzenia pn.: „Przebudowa przystani rybackiej Dąbki. Etap I – dalba wyciągowa”

1234...140

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę