Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Koszalin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 97, obręb nr 0055 miasta Koszalin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

2

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Kołobrzeg

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 29/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w związku z budową peronu dla przystanku osobowego Kołobrzeg Ogrody na terenie działek nr 121, 285/6, obręb nr 0013 miasta Kołobrzeg [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

3

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Szczecin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 28/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV wraz z budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb kabli światłowodowych na terenie działek nr 5/18, 5/9, 5/10, obręb nr Śródmieście 115, nr 1/92, 1/99 obręb Śródmieście 91, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

4

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na obudowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie na dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

5

Karta informacyjna - wniosek Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13.pdf

Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) – Węzeł Siadło Górne

6

obwieszczenie Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 16.03.2023 r. (uzupełniony 24.05.2023 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK 13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – Odcinek 2 – od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) – Węzeł Siadło Górne”.

7

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

8

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zbiorników na materiały ciekłe zapalne na terenie zakładu pirolizy w Szczecinie dz. nr 65/5 obreb 1084 Szczecin.

Wykonanie robót budowlanych polegających na obudowie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, przeznaczonych do zabudowy podziemnej na terenie zakładu pirolizy (hala magazynowa), na działce nr 65/5 z obrębu 1084 Szczecin (Port Morski w Szczecinie).

9

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 17/2023 z dnia 04.04.2023 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Złocieniec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowych peronów nr 1 i 2 na stacji Złocieniec na terenie działki nr 81/31, obręb nr 12 miasta Złocieniec [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

10

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa na dz. nr 7/5 obręb 3023 Szczecin i nr 13/7 obręb 3088 Szczecin.

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej.

11

Karta informacyjna - decyzja o pozwoleniu na budowę przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa dz. nr 7/5 obręb 3023 Szczecin nr 13/7 obręb 3088 Szczecin.

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Żelechowa, - budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV.

12

Decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

13

Obwieszczenie - decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

14

Karta informacyjna - decyzja o zmianie decyzji ZRID „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28.01.2022 r. znak K-AP-1.7820.1-19.2021.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.

15

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Wałcz

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 2380 obręb 0001 miasto Wałcz, powiat wałecki,

16

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Gmina Widuchowa

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym na terenie działki nr 291 obręb Pacholęta, gmina Widuchowa, powiat gryfiński

17

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój .pdf

Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój w zakresie budowy tymczasowego mostu na rzece Rega

18

obwieszczenie-Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój .doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 25.05.2023 r. Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Pana Marcina Rybakiewicza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój w zakresie budowy tymczasowego mostu na rzece Rega”.

19

obwieszczenie decyzja Poszerzenie toru podejściowego do Świnoujścia na odcinku od N1 do N2.pdf

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1635), zawiadamia się, że na wniosek z 17.04.2023 (uzupełniony 23.04.2023 r.) Pani Małgorzaty Kosmacz reprezentującej Urząd Morski w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 22.05.2023 r. decyzję Nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla zadania pn.: „Poszerzenie toru podejściowego do Świnoujścia na odcinku od N1 do N2 do km 10”.

20

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Szczecin

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji energetycznej 110/15 kV GPZ Szczecin Port Centralny wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi na terenie działek nr 5/8, 5/18, 5/9, 1/7, 1/2, 1/3 obręb 1115 miasto Szczecin

21

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Budowa infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino: Przebudowa ulicy Świętojańskiej oraz rozbudowa ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania 3.2.A: Budowy węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - na działce nr 14/2 z obrębu 3016 Nad Odrą 16 Szczecin (teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.).

22

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Gmina Dygowo

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 26/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej WN 110kV wraz z linią światłowodową w kanalizacji technicznej na terenie działki nr 225/3, obręb Dygowo, gmina Dygowo [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

23

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Międzyzdroje

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej i linii kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz z przebudową ulicy Cmentarnej w Międzyzdrojach na terenie działki nr 584/22 obręb 0021 Międzyzdroje, powiat kamieński

24

decyzja Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

25

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.pdf

Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu

26

obwieszczenie Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) i art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek Pana Jacka Kępy, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., Wojewoda Zachodniopomorski wydał 16.05.2023 r. decyzję nr 6/2023, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przebudowa hal magazynowych oraz wykonanie utwardzenia terenu przy halach na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu”.

27

obwieszczenie Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) zawiadamia się, że na wniosek z 10.05.2023 r. Pana Michała Pilz, występującego w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Przyłączenie do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o. - Szczecin Podjuchy” Etap II - Rozbiórka istniejącej stacji i budowa nowej stacji pomiarowej gazu Q=40000 m3/h Szczecin Podjuchy wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi.

28

Obwieszczenie o wydanej deczyji Modernizacja napowietrznej linii elektroenrgetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk.pdf

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 02.02.2023 r. (uzupełniony 29.03.2023 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Agnieszkę Baczyńską, Wojewoda Zachodniopomorski wydał 10.05.2023 r. decyzję Nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Słupsk”.

29

Decyzja - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

30

Karta informacyjna - decyzja - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

31

Decyzja znak K-AP-2.7840.118-8.2021.PP - rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 30 września 2021 r. nr 00680/2021, znak: B.6740.00550.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka na działkach nr 496, 502/1, 503/3, 538/1, 541/2, 541/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 543/10, 534/5, 535/2, 547/5, 547/12, 547/41, 547/43, 560/5, 547/44, 547/45, 547/46, 547/47, 940/1, 942, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1219/1, 1219/3, 1219/4 w obr. Ustronie Morskie oraz na działkach nr 28/1, 28/2, 29, 30/6, 30/3, 30/4, 31/12, 34, 36/2, 37/7, 37/3, 38/2, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 40/1, 42/5, 43, 45, 46/10, 46/11, 51/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7, 50/11, 50/9, 51/3, 87, 83, 88/1, 90, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 161, 540 w obr. Kukinka, w gminie Ustronie Morskie

32

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 30 września 2021 r. nr 00680/2021, znak: B.6740.00550.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi ul. Ku Słońcu w miejscowości Ustronie Morskie i drogi w miejscowości Kukinka na działkach nr 496, 502/1, 503/3, 538/1, 541/2, 541/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 543/10, 534/5, 535/2, 547/5, 547/12, 547/41, 547/43, 560/5, 547/44, 547/45, 547/46, 547/47, 940/1, 942, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1219/1, 1219/3, 1219/4 w obr. Ustronie Morskie oraz na działkach nr 28/1, 28/2, 29, 30/6, 30/3, 30/4, 31/12, 34, 36/2, 37/7, 37/3, 38/2, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 40/1, 42/5, 43, 45, 46/10, 46/11, 51/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7, 50/11, 50/9, 51/3, 87, 83, 88/1, 90, 92, 93/2, 93/1, 94, 95, 161, 540 w obr. Kukinka, w gminie Ustronie Morskie

33

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406.

Budowa infrastruktury stacji kolejowej Szczecin Turzyn, zlokalizowanej w obrębie 2154 Szczecin na działce nr 1/15, stanowiącej teren kolejowy zamknięty linii kolejowej nr 406 Szczecin - Trzebież. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Twardowskiego oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulicy i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Turzyn, - budowę odcinków jezdni , - budowę miejsc postojowych - - przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - budowę kanału technologicznego, - sieci kanalizacji deszczowej i dwóch zbiorników retencyjnych, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i 15 kV.

34

obwieszczenie wszczęcie- Rozbudowa Lotniska Szczecin-Goleniów. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym.doc

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021r. poz. 1079) zawiadamia się, że na wniosek z 28.11.2022 r. (uzupełniony 16.05.2023 r.) Pani Hanny Wróblewskiej, występującej w imieniu Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Rozbudowa lotniska o budowę hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”.

35

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. - Miasto Nowogard

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 15kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, budowa telesterowniczych linii kablowych i kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie części działki nr 58/1, obręb ewidencyjny Nowogard-4, miasta Nowogard [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

36

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym MON - Miasto Wałcz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Oddziału Psychiatrii na obszarze 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu – teren części działki nr 1856/22, obręb nr 0001 miasta Wałcz [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON

37

Obwieszczenie zmiana decyzji dla inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek – Łukęcin (Trasa Velo Baltica).doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek z 05.12.2022 r. (uzupełniony 04.05.2023 r.) Pana Jarosława Matuszaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2021 z 15.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek – Łukęcin (Trasa Velo Baltica)”.

38

Karta informacyjna - wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji Starosty Białogardzkiego o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Rzyszczewo.

Zmiana decyzji Starosty Białogardzkiego Nr 259/14 z 15.12. 2014 r., znak: BOŚ.6740.294.2014.AO, zmienionej decyzją nr 99/16 z 02.06.2016 r., znak:BOŚ.6740.16.2016, o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Rzyszczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 126, 239/3, 386/1, 386/2, 472/6, 472/7, 472/8, 475, obręb 0066 Byszyno i na działkach nr: 2, 3/2, 4, 19, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31/9, 31/10, 36/1, 37/1, 38/1, 40/1, 47/1, 51/1, 74, 81, 539, obręb 0064 Rzyszczewo, gmina Białogard, powiat białogardzki.

39

Karta informacyjna - wniosek - przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

40

Decyzja o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard w Szczecinie.

Decyzja Nr 41/2023 z 11.05.2023 r., znak: AP-1.7840.1.21.2023.WP(5) o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard I na terenie portu morskiego w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 3058, 5/7 obręb Nad Odrą 3025, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 3025.

41

DECYZJA - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.pdf

42

decyzja - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowewj w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 - połączenie linii kolejowej 237 z Portem Morskim Police.pdf

43

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nabrzeża Teleyard w Szczecinie.

Budowa nabrzeża Teleyard I na terenie portu morskiego w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 3058, 5/7 obręb Nad Odrą 3025, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 3025.

44

obwieszczenie - DECYZJA - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamia się, że na wniosek z 22.03.2023 r. Pana Bartłomieja Serwatka, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 05.05.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 10/2023 zmieniającą decyzję nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222-13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).”

45

karta informacyjna - decyzja

Budowa nabrzeża Teleyard I na terenie portu w Szczecinie na dz. nr 2/11 obręb Nad Odrą 58, 5/7 obręb Nad Odrą 25, 930 (Wm) obręb Nad Odrą 25.

46

Obwieszczenie - decyzja - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowewj w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 - połączenie linii kolejowej 237 z Portem Morskim Police.doc

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 602) zawiadamia się, że na wniosek z 30.03.2023 r., Pani Agaty Lewandowskiej, występującej w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wojewoda Zachodniopomorski wydał 05.05.2023 r. decyzję nr 6/2023 znak AP-4.747.5-6.2023.JR zmieniającą decyzję nr 8/2022 znak AP-4.747.2-12.2022.JR z 01.12.2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej linią kolejową nr 437 z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Molskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

47

Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy K-AP-2.7840.65-10.2022.PP

Dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Koszalińskiego z 27 lipca 2022 r. nr B/539/2022, znak: B.6740.363.2022.DK odmawiającej Adamowi Usidusowi i Patrycji Karasińskiej – AP INVEST Adam Usidus, Patrycja Karasińska s.c., 76-032 Mielno, ul. Pionierów 6/10, zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z montażem indywidualnych zewnętrznych schodów w m. Mielno, przy ul. Sosnowej 4, na terenie działki nr 91/3 w obr. Mielno

48

karta informacyjna - wniosek

Budowa infrastruktury przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa, zlokalizowanego w obrębie 3023 Szczecin na działce nr 7/5 i w obrębie 3088 na działce nr 13/7, stanowiących teren kolejowy zamknięty. Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Żelaznej oraz przebudowie, wraz z infrastrukturą techniczną, ulic Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Boguminskiej i realizowane będzie w ramach zadania pn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na linii kolejowej 406 w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków Linii Kolejowych 273,351 i 406. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych na potrzeby obsługi stacji Szczecin Żelechowa, - budowę sieci oświetlenia ulicznego ze studniami kablowymi i szafą rozdzielczą, - budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej z szafami teletechnicznymi, - przebudowę elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV.

49

Karta Informacyjna - decyzja - zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc.pdf

zmiana decyzji nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222- 13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”

50

Karta Informacyjna - wniosek- zmiana decyzji - Budowa S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w.Koszalin Zach. - w.Bobolice. Odcinek 2. w. Zegrze Pomorskie - w. Koszalin Południe.doc.pdf

zmiana decyzji nr 9/2021 z 23.06.2021 r. znak AP-4.7820.222- 13.2020.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”

51

Karta informacyjna - decyzja -zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police.pdf

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

52

Karta informacyjna - wniosek-zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police.pdf

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

53

obwieszczenie decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) i art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek z 26.07.2022 r. (uzupełniony 10.11.2022 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Mariusza Mierzwę, 28.04.2023 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 5/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13”.

54

Karta informacyjna - decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.pdf

Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13

55

decyzja Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13.pdf

56

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - Miasto Szczecin

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 24/2023 z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podstacji trakcyjnej PT Regalica wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi na terenie działki nr 1/7, obręb nr Śródmieście 115, miasto Szczecin [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

57

Karta informacyjna - wniosek ws. pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe, na dz. nr 230/32 i 230/33 wraz z infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na dz nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica

Karta informacyjna ws. wniosku o zmianę decyzji Starosty Świdwińskiego Nr 319/2014 z 16.10.2014 r., znak: AB.6740.336.2013, o pozwoleniu na budowę „Farmy Wiatrowej Bierzwnica” – 2 elektrownie wiatrowe typu „Senvion SE MM 100 HH 100 ITS” o wysokości wieży 100 m, na działkach nr 230/32 i 230/33 wraz z urządzeniami budowlanymi – infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, na działkach nr 230/32, 230/33, 229 i 222/31 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin

58

Informacja o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.11.2023r. uchylającą w części oraz zmieniającą decyzje ws. realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w związku z art. 11f ust. 7a ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że 28 listopada 2022 roku została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-2.7840.160- 5.2022.PZ, uchylającą w części oraz zmieniającą w części decyzję Prezydenta Miasta Szczecin Nr 4/2020 z 24 kwietnia 2020 r. (znak: WUiAB-II.6740.495.2019.DK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania pt.: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza – Podzadanie nr 1”.

59

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Słupsk

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 273) zawiadamia się, że na wniosek z 02.02.2023 r. (uzupełniony 29.03.2023 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Agnieszkę Baczyńską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Słupsk”.

60

Karta informacyjna - wniosek ws. Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo

Budowa parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie, wykonanie infrastruktury Stacji Szczecin Niebuszewo w ramach zadania 3.2.A: budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” na dz. nr 21/11, 21/13, 21/27, obręb 3205, Szczecin

61

Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie"

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) zawiadamia się, że na wniosek z 21.02.2023 r., Pana Zbigniewa Roża, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 83/2019 z 28.05.2019 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G1 od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Stargard –Szczecin Dąbie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie”, uchylonej w części decyzją nr 01/2021 z 11 stycznia 2021 r. Zakres wniosku dotyczy zmiany terminów rozbiórek istniejących obiektów budowlanych.

62

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 3/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego JATKI oraz GOSTYNIEC do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno

63

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 2/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego NIESPOROWICE 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce

64

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NR 1/2023 Z DNIA 17.01.2023 R. w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego PRUSINOWO do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

65

Karta informacyjna dot. decyzji pozwolenia na budowe - Rozbudowa molo w Międzyzdrojach

Rozbudowa molo w Międzyzdrojach o kładkę dojściową do przystani morskiej i do plaży, łączącą drogę wewnętrzną z pomostem molo i schodami na plażę na terenie dz. nr 70/12, 70/13 i 70/29 obr. 0020 w Międzyzdrojach, gm. Międzyzdroje

66

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów

67

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego SMĘCINO oraz SMĘCINO II do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo

68

Wszczęcie postępowania o decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP. Miasto Świdwin

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla przystanku osobowego Świdwin Zamek w km 256,293 – 256,500 na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard na terenie działki nr 41/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0013 miasta Świdwin

69

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE - wprowadzenie do Studium Gminy złoża gazu ziemnego Trzebusz, gm. Trzebiatów pow. gryficki

Zarządzenie Zastępcze nr 8/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego TRZEBUSZ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

70

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 7 /2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo

Do Studium nr XXX/249/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadza się złoża: złoże piasków i piasków ze żwirami „ZIELENICA” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 191 i 192 [pole C] oraz nr 221/2 [pole B] w obrębie ewidencyjnym Zielenica, gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 18 grudnia 2017 r., sprostowaną postanowieniem znak WZU.7427.13.2017.WP z dnia 25 stycznia 2018 r. - złoże kruszywa naturalnego „ŚWIĘCIANOWO VII” w kategorii C1, udokumentowane na terenie działek nr 347 w obrębie ewidencyjnym Paproty- Paprotki [pole A] oraz nr 351, 352/1, 352/3, 352/4, 353, 354, 355 w obrębie ewidencyjnym Paproty-Paprotki, 34 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo [pole B], gmina Malechowo – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.5.2019.WP z dnia 10 kwietnia 2019 r.”

71

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Sławno - Sławsko II.

zarządzenie zastępcze Wojewody wprowadzenie złóż:  piasków i piasków ze żwirami GWIAZDOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.III.7427.9.2016.WP;  piasków i piasków ze żwirami KWASOWO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WZU.7427.13.2018.WP;  piasków SŁAWSKO udokumentowane w kategorii C1 – zatwierdzone decyzją Starosty Sławieńskiego znak BS.6528.1.2018.I; do Studium Sławna

72

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża kruszywa do Studium gminy Golczewa.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego WYSOKA KAMIEŃSKA III oraz WYSOKA KAMIEŃSKA IV do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo

73

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Brojce.

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE Nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce.

74

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia złoża gazu do Studium gminy Trzebiatów.

Zarządzenie Zastępcze nr 1/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż gazu ziemnego DARGOSŁAW do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.

75

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obwałowań obiektu magazynowego wraz z rozbiórką, budową oraz przebudową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a także rozbiórką, budową i przebudową ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego w Świdwinie na terenie działek nr 3/214, 3/209 w obrębie ewidencyjnym 003 miasta Świdwin

76

Informacja środowiskowa i Karta Informacyjna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury pasażerskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przystanku Szczecin Zdunowo na terenie działki nr 1/14 obręb ewidencyjny 4015 Szczecin

77

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

78

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

79

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

80

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

81

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

82

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

83

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

84

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

85

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

86

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

87

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

88

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

89

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

90

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

91

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

92

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

93

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

94

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

95

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

96

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

97

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę