Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
2
Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
3
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
4
Domy Pomocy Społecznej
5
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia oraz Kluby Samopomocy
6
Centra Usług Społecznych
7
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
8
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
9
Rejestr Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców
10
Ośrodki Pomocy Społecznej
11
Dzienne Domy oraz Kluby SENIOR+
12
Centra Integracji Społecznej


cofnij do druku na górę