Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów



1
Dodatek energetyczny
2
Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika
3
Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego
4
Dodatek osłonowy
5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
6
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
7
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
8
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
9
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
10
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
11
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
12
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę