Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2018

2017-10-25

Rok 2018

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2018

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. 

Edycja programu „Maluch+“ 2018 składała się z czterech modułów. 

 

Moduł 1 został podzielony na moduł 1a i 1b. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 102 gmin na 2 591 miejsc opieki, na łączną kwotę blisko 47 mln zł. 

Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. 

Łącznie na moduł 1a przyznano dofinansowanie w kwocie 46 824 026,18 zł, z tego 46 440 126,18 zł na tworzenie miejsc opieki i 383 900 zł na ich funkcjonowanie. 

 

Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 111 gmin na 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę 85 622 684,90 zł. 

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. 

Łącznie na moduł 1b przyznano dofinansowanie w kwocie 86 605 384,90 zł, z tego 85 622 684,90 zł na tworzenie miejsc opieki i 982 700 zł na ich funkcjonowanie. 

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

 

W ramach modułu 2 wpłynęły oferty od 473 instytucji gminnych na terenie 281 gmin na blisko 15 tys. miejsc opieki, w tym 407 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Łącznie na ten moduł przyznano dofinansowanie w kwocie 29 545 800 zł.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

 

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 10 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. 

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, przy czym cała kwota dofinansowania przeznaczona jest na obniżanie miesięcznych opłat rodziców.

W ramach tego modułu wpłynęły oferty podmiotów dotyczące 16 687 miejsc opieki w 711 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, leżących na terenie 276 gmin na łączną kwotę 141 748 123,51 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc. Łącznie na moduł 3 przyznano dofinansowanie w kwocie 150 581 523,51 zł, z tego 141 748 123,51 zł na tworzenie miejsc opieki i 8 833 400 zł na ich funkcjonowanie.

 

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Przyznano dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów, tj. dla 1 832 instytucji opieki nad małymi dziećmi, leżących na terenie 440 gmin. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.

 

Łącznie na moduł 4 przyznano dofinansowanie w kwocie 72 141 224 zł. 


Zobacz również artykuły:

1
Oferty niezakwalifikowane do dalszego postępowania po ocenie formalnej i merytorycznej
2
Pytania i odpowiedzi MALUCH+

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch 2018 - moduł 1a
format pliku doc .doc
24.5 kB
2018-02-02, 09:52:32
2
oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch 2018 - moduł 1b
format pliku doc .doc
24.5 kB
2018-02-02, 09:52:40
3
oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch 2018 - moduł 2
format pliku doc .doc
23.5 kB
2018-02-02, 09:52:47
4
oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch 2018 - moduł 3
format pliku doc .doc
24.5 kB
2018-02-02, 09:52:54
5
oświadczenie o przyjęciu dotacji Maluch 2018 - moduł 4
format pliku doc .doc
23.5 kB
2018-02-02, 09:53:01
6
Program "MALUCH+" 2018
format pliku doc .doc
424 kB
2017-10-26, 10:33:12
7
Kosztorys ze względu na typ kosztów zadania - wzór
format pliku xls .xls
31.5 kB
2017-10-27, 14:20:28
8
Katalog wydatków kwalifikowalnych - MALUCH plus 2018
format pliku doc .doc
42 kB
2017-10-27, 14:22:51
9
Program inwestycji - dotyczy inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
21.4 kB
2017-10-31, 09:12:00
10
Program inwestycji - dotyczy wyłącznie zakupów inwestycyjnych
format pliku docx .docx
17.3 kB
2017-10-31, 09:11:50
11
Wzór - oświadczenie Maluch + 2018 o braku instytucji opieki (moduł 1a, 1b)
format pliku doc .doc
24.5 kB
2017-10-30, 14:48:45
12
Wzór - oświadczenie Maluch + 2018 o liczbie dotowanych dzieci (moduł 2)
format pliku doc .doc
24 kB
2017-10-30, 14:49:20
13
Wzór - Oświadczenie o kwalifikowalności vat
format pliku docx .docx
12.8 kB
2017-10-30, 14:50:31
14
Zachodniopomorskie - modul 1a
format pliku xlsx .xlsx
16.2 kB
2018-02-02, 10:25:47
15
Zachodniopomorskie - modul 1b
format pliku xlsx .xlsx
23.4 kB
2018-02-02, 10:25:55
16
Zachodniopomorskie - modul 2
format pliku xlsx .xlsx
16.6 kB
2018-02-02, 10:26:01
17
Zachodniopomorskie - modul 3
format pliku xlsx .xlsx
65.6 kB
2018-02-02, 10:26:09
18
Zachodniopomorskie - modul 4
format pliku xlsx .xlsx
18.3 kB
2018-02-05, 14:01:16
19
Moduł 1a,b - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 6 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
116.5 kB
2018-12-31, 10:45:23
20
Moduł 1a,b - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 7 - spraw z trwałości projektu - WZÓR
format pliku doc .doc
54 kB
2018-12-31, 10:45:30
21
Moduł 2 - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 4 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
94.5 kB
2018-12-31, 10:45:37
22
Moduł 3 - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 8 - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
116 kB
2018-12-31, 10:45:43
23
Moduł 3 - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 9 - spraw z trwałości projektu - WZÓR
format pliku doc .doc
54.5 kB
2018-12-31, 10:45:55
24
Moduł 4 - MALUCH+ 2018 - Zał. nr 6 - n.p. - spraw z realiz zad. - WZÓR
format pliku doc .doc
112 kB
2018-12-31, 10:46:02
cofnij do druku na górę