Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Rodzina 500 plus - Aktualności 500 plus - Prawie 4 mln dzieci z Rodziną 500+

2017-06-29

Prawie 4 mln dzieci z Rodziną 500+

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w maju 2017 roku objęto już ponad 3,97 mln dzieci do 18 roku życia. Do 2,6 mln rodzin w całej Polsce trafiło 27,2 mld zł - z tego do zachodniopomorskich rodzin ponad 1 mld zł.

dane liczbowe zobrazowane grafikami

W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych prawie 58 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie trafia do 2,6 mln rodzin, w tym ok. 378,7 tys. to rodziny wielodzietne.

Świadczenie otrzymuje ponad 724 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 303 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.

Programem „Rodzina 500+” jest objętych 117,3 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to ponad 1,56 mln dzieci, jedynacy to 724 tys. dzieci.

Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl


cofnij do druku na górę