Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2017 - „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

2017-06-09

Rok 2017 - „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157 z późn. zm.) oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” (ustanowiony na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.
1. Na konkurs w ramach edycji specjalnej Programu przeznaczono w 2017 r. kwotę  15 000 000 zł.
2. O dofinansowywanie mogą ubiegać się tylko gminy.
3. Edycja specjalna Programu składa się z 3 modułów, w których są dofinansowywane działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki:
3.1. Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
3.2. Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
3.3. Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).
4. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.
5. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
6. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.
7. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
8. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do edycji specjalnej Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu i kwot dofinansowania.
9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

2)na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- w terminie do dnia 28 lipca 2017 r. dla wszystkich modułów.
10. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z edycji specjalnej Programu, wynoszący przy dotacji do tworzenia miejsc 5 lat, a przy dotacji na dostosowanie miejsc – 2 lata.
11. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017” edycja specjalna „Za życiem”.

więcej szczegółów tutaj


Zobacz również artykuły:

1
Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników "MALUCH+" - edycja specjalna "Za życiem"

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
format pliku pdf .pdf
49.8 kB
2017-06-09, 14:49:06
2
Program - „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”
format pliku doc .doc
669.5 kB
2017-06-12, 13:11:19
3
Oferta konkursowa "Maluch plus" 2017 - edycja specjalna Za życiem (moduł 1)
format pliku xls .xls
114 kB
2017-06-09, 15:08:41
4
Oferta konkursowa "Maluch plus" 2017 - edycja specjalna Za życiem (moduł 2)
format pliku xls .xls
113 kB
2017-06-09, 15:09:47
5
Oferta konkursowa "Maluch plus" 2017 - edycja Za życiem (moduł 3)
format pliku xls .xls
113.5 kB
2017-06-09, 15:10:15
6
Program inwestycji na 2017 r.
format pliku doc .doc
107.5 kB
2017-06-09, 14:45:40
7
Kosztorys szczegółowy - wzór
format pliku xls .xls
38.5 kB
2017-06-09, 14:50:55
cofnij do druku na górę