Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Patronaty Wojewody - Patronat wojewody - zasady przyznawania

2016-06-14

Patronat wojewody - zasady przyznawania

 

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia.
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.


Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 


Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Wojewody w komitecie honorowym:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym.


Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie.

O patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

 


Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

  1. dostarczenia zaproszenia dla Wojewody;
  2. zamieszczenia logo Wojewody Zachodniopomorskiego (dostępne poniżej w liście załączników) oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
  3. umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.szczecin.uw.gov.pl;
  4. przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres rzecznik@szczecin.uw.gov.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl.

 


Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o przyznanie patronatu
format pliku doc .doc
62.5 kB
2016-08-23, 12:21:10
2
Przyznane patronaty
format pliku html .html
kB
2016-06-14, 13:46:27
3
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - jpg
format pliku jpg .jpg
162.1 kB
2022-06-30, 08:30:54
4
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - png
format pliku png .png
286.6 kB
2022-06-30, 08:31:08
5
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - pdf
format pliku pdf .pdf
1382.3 kB
2022-06-30, 08:31:31
6
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - poziom - jpg
format pliku jpg .jpg
216.7 kB
2022-06-30, 08:31:51
7
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - poziom - png
format pliku png .png
360 kB
2022-06-30, 08:32:40
8
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - poziom - pdf
format pliku pdf .pdf
1382.6 kB
2022-06-30, 08:32:52
9
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - cdr
format pliku cdr .cdr
97.2 kB
2022-06-30, 08:33:13
10
patronat - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki - poziom - cdr
format pliku cdr .cdr
97.6 kB
2022-06-30, 08:33:24
cofnij do druku na górę