Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Rodzina 500 plus - Aktualności 500 plus - Rodzina 500 plus – wnioski do 1 lipca z wyrównaniem

2016-06-04

Rodzina 500 plus – wnioski do 1 lipca z wyrównaniem

Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „Rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożymy wniosek.

infografika objaśniająca treść informacji

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "Rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.


Przy wnioskach złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.


Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gmina wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.


Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Galeria zdjęć:

infografika objaśniająca treść informacji

86.7 kB
774 x 435 pix
cofnij do druku na górę