Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Rodzina 500 plus - Aktualności 500 plus - Pierwszy miesiąc funkcjonowania programu Rodzina 500 plus

2016-05-05

Pierwszy miesiąc funkcjonowania programu Rodzina 500 plus

Od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus do 30 kwietnia w Zachodniopomorskiem złożono ok 85 tysięcy wniosków (większość w wersji papierowej - 65,5 tys.). Samorządy wypłaciły prawie 31 tys. świadczeń na kwotę ponad 15 mln zł.

Wojewoda opowiada o programie 500+

Na realizację programu w naszym województwie tym roku przeznaczono 735,5 mln zł. Szacowana liczba dzieci w regionie, które otrzymają świadczenie wychowawcze to ok. 160 tys.

Według uzyskanych  informacji, na 114 jednostek samorządowych w 109 zadanie zostało przekazane do realizacji ośrodkom pomocy społecznej. W 4 miejscowościach zadanie realizowane jest w wydziałach spraw społecznych w urzędach oraz w jednej (w Szczecinie) -  w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Do obsługi zadania w województwie zachodniopomorskim wyznaczonych jest ok 500 osób  w tym 150 osób nowozatrudnionych. Wszystkie osoby zostały przeszkolone w zakresie odpowiednich ustaw i programu Rodzina 500+.

Zgodnie z założeniami Programu „Rodzina 500 plus”, jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożony zostanie w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 roku włącznie), to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku, czyli od momentu startu Programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do Programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Przez cały kwiecień w ramach akcji informacyjnej 500-Bus odwiedzał gminy w województwie zachodniopomorskim. Wszyscy chętni mogli skorzystać z bardzo szczegółowych informacji i w razie wątpliwości  uzyskać wyczerpujące wyjaśnia dotyczące programu Rodzina 500+. Do tej pory objechaliśmy 68 miejscowości. Niektóre dwukrotnie ze względu na festyny, pikniki skupiające dużą ilość potencjalnych odbiorców Programu Rodzina 500+.

Cały czas działa także w ZUW infolinia – 91 43 03 425. Telefonów jest już coraz mniej w związku z tym, iż większość osób w razie jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnieniu wniosku udaje się bezpośrednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Dzwoniący najczęściej pytają, kiedy otrzymają pieniądze. Gmina ma 3 miesiące na wypłatę świadczenia wychowawczego od momentu prawidłowo złożonego wniosku. Prawie wszystkie gminy deklarują wypłatę świadczeń w miesiącu maj.

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przebiega sprawnie i bez zakłóceń – do ZUW nie dotarły żadne informacje o nieprawidłowościach.

Wojewoda na mocy zarządzenia przekazał dziś (05.05.2016) kolejne środki do gmin i powiatów na wypłatę świadczeń wychowawczych – to kwota blisko 53,8 mln zł.
Galeria zdjęć:

Wojewoda opowiada o programie 500+

491.8 kB
960 x 636 pix
Wojewoda opowiada o programie 500+

477.2 kB
960 x 636 pix
Wojewoda opowiada o programie 500+

501.2 kB
960 x 636 pix
cofnij do druku na górę