Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Rodzina 500 plus - Aktualności 500 plus - Gdzie znaleźć informacje o programie Rodzina 500plus?

2016-04-13

Gdzie znaleźć informacje o programie Rodzina 500plus?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiło kilka tysięcy listów i maili dotyczących Programu „Rodzina 500+”. Chcielibyśmy bardzo podziękować za olbrzymie zainteresowanie i przysyłane przez Państwa uwagi, pomysły oraz pytania dotyczące Programu. Zapewniamy że na bieżąco monitorujemy przychodzącą korespondencję oraz zbieramy Państwa postulaty, pamiętając, że po upływie najbliższych 12 miesięcy przewidziany jest przegląd ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

500BUS w Darłowie

Uprzejmie informujemy, że w związku z tak dużą liczbą zapytań dotyczących Programu „Rodzina 500+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przede wszystkim ze względu na ograniczone zasoby kadrowe, nie jest w stanie udzielić wszystkim zainteresowanym osobom, indywidualnych odpowiedzi na przesyłane pytania dotyczące świadczeń wychowawczych.

Przepraszamy, że nie otrzymają Państwo bezpośrednich odpowiedzi na przesłane listy i e-maile. Jednocześnie śledząc przychodzącą korespondencję, staramy się na bieżąco umieszczać na stronie internetowej MRPiPS, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, tak aby wyjaśnienia były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. 

Najczęściej poruszane przez Państwa w korespondencji kwestie dotyczyły w szczególności:

 

Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wszystkie urzędy wojewódzkie, uruchomiły specjalne, czynne w godzinach pracy urzędów, infolinie za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+”. Wykaz numerów telefonów znajduje się pod tym adresem.

Jednocześnie podkreślamy, że Programu „Rodzina 500+” ruszył od 1 kwietnia 2016 r. i od tego momentu podstawowym źródłem informacji na temat warunków uzyskania świadczenia wychowawczego w konkretnej, indywidualnej sprawie danej osoby, jest gminny organ realizujący świadczenia wychowawcze, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Dane teleadresowe wszystkich ww. organów w każdej gminie w Polsce, z podziałem na województwa, zamieszczone są na stronie internetowej MRPiPS.
Galeria zdjęć:

500BUS w Darłowie

61.8 kB
400 x 300 pix
cofnij do druku na górę