Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Organy kolegialne - Zarządzenie Nr 376/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołałnia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

Zarządzenie Nr 376/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołałnia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

Kadencja Komisji trwa cztery lata. tj.: od dnia 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2019 roku.

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
format pliku pdf .pdf
158.3 kB
2015-07-27, 09:23:34
2
Skład rzeczników dyscyplinarnych
format pliku pdf .pdf
132 kB
2015-08-10, 12:41:15
3
Lista obrońców z urzędu
format pliku pdf .pdf
118.7 kB
2015-08-10, 12:42:04
cofnij do druku na górę