Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Organami właściwymi do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są:

  1. Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pierwsza instancja
  2. Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – druga instancja 

Na terenie województwa funkcjonuje aktualnie 17 powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności: 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie

Plac Wolności 1, 78-200 Białogard

tel./fax 94 3128888 wew. 24

Obszar działania - powiat białogardzki

 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

tel./fax 95 7657840

Obszar działania - powiat choszczeński

 

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim

ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 791 980 889

Obszar działania - powiat drawski

 

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

tel. 91 4183608, fax 91 4183608

Obszar działania - powiat goleniowski

 

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach

ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice

tel./fax 91 8525904

Obszar działania - powiat gryficki i kamieński

 

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

tel. 91 4162017 wew. 117, fax 91 4162017 wew. 160

Obszar działania - powiat gryfiński

 

7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu

ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 3548062, fax 94 3548066

Obszar działania - powiat kołobrzeski

 

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel. 95 7479069, fax 95 7473672

Obszar działania - powiat myśliborski

 

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

tel. 91 4328151, fax 91 3178900

Obszar działania - powiat policki

 

10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

tel. 91 8811319, fax 91 8863213

Obszar działania - powiat pyrzycki

 

11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 59 8106417, fax 59 8106401

Obszar działania - powiat sławieński

 

12. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 4804902 lub 03, fax 91 4804846

Obszar działania - powiat stargardzki i łobeski

 

13. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku

ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek

tel. 94 7137100, tel. 94 71 37110, fax 94 7137101

Obszar działania - powiat szczecinecki

 

14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie

ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

tel./fax 94 3657037

Obszar działania - powiat świdwiński

 

15. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

tel. 67 2508470 lub 71, fax 672584251

Obszar działania - powiat wałecki

 

16. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin

tel. 94 3483954 lub 55 lub 56, fax 94 3483955

Obszar działania - Miasto Koszalin i powiat koszaliński

 

17. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin

tel./fax 91 4885379

Obszar działania - Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście

 

Orzekanie

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest postępowaniem odrębnym, regulowanym w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426). Aktem wykonawczym do ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027, z późn. zm.). Natomiast kryteria oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

Stosownie do art. 66 wyżej przywołanej ustawy, w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.

 

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają:

 

Niezbędne dokumenty

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez powiatowe zespoły przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu mieści się w budynku „EVOMED” w Szczecinie (71-610),
ul. Stanisława Dubois 27,
pok. 522 - 535 (V piętro),


tel. 91 4303193

fax 91 8140296


e-mail: wzoon@szczecin.uw.gov.pl


Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Od orzeczeń wojewódzkiego zespołu przysługuje, w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia, odwołanie:

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał orzeczenie.

Wniesienie odwołania do sądu nie podlega opłacie.

Poniżej link do szczegółowych informacji na temat trybu i zasad orzekania (odesłanie do strony Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych): 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej i powyżej 16 roku życia dostępne są w załącznikach.

 

Informacja w sprawie postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy oraz druki:

- oświadczenie o miejscu pobytu,

- oświadczenie o miejscu stałego pobytu,

- wniosek o wydanie karty parkingowej,

- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób do 16 roku życia,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia


znajdują się w załącznikach na dole strony.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679

(RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (W ZAŁĄCZNIKU)


Zobacz również artykuły:

1
Jak dotrzeć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Lista załączników:

TypPlik załącznika
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
rozmiar pliku: 243.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-03-31 15:40:34
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 354.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:13:36
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 145.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:14:05
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 286.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:14:36
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 289.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:15:18
Obywatele Ukrainy - Informacja w sprawie postępowania o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
rozmiar pliku: 99.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:18:12
Obywatele Ukrainy - Oświadczenie o miejscu pobytu
rozmiar pliku: 265.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:21:00
Obywatele Ukrainy - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu
rozmiar pliku: 265.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:21:20
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie karty parkingowej
rozmiar pliku: 553.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:30:27
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność
rozmiar pliku: 267.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:31:56
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 404.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:35:36
Obywatele Ukrainy - wniosek o wydanie orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 253.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:36:04
Obywatele Ukrainy - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób powyżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 346.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-27 14:37:42
Obywatele Ukrainy - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osób poniżej 16 roku życia
rozmiar pliku: 407.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-07-05 09:43:24
cofnij do druku na górę