Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Administracja - urzędy, komendy, inspekcje - Administracja zespolona

2011-10-13

Administracja zespolona

1. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin
tel. 91 82 15 100; 91 82 15 205
www.zachodniopomorska.policja.gov.pl

2. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin
tel. 91 48 08 800; 91 48 08 801
www.szczecin.kwpsp.gov.pl.  


3. KURATORIUM OŚWIATY
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
tel. 91 44 27 500
www.kuratorium.szczecin.pl.

4. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 45 666
http://www.wijhars.szczecin.pl.

5. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
ul. Partyzantów 7/9
75-441 Koszalin
tel. 94 34 33 269
piorin.gov.pl/wiorin/zachodniopomorskie

6. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
tel. 91 42 10 770
http://www.bip.wif.szczecin.pl.

7. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 725
http://www.wios.szczecin.pl.

8. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ
ul. Wielkopolska 45
70-450 Szczecin
tel. 91 42 25 239; 91 42 25 441
http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl.

9. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
uL. Ostrawicka 2
71-337 Szczecin
tel. 91 48 98 200; 91 48 98 255
http://bip.wiw.szczecin.pl

10. WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 37 066
www.wkz.szczecin.pl.

11. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
91 43 03 250
www.bip.winb.pomorzezachodnie.pl.

12. WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W SZCZECINIE
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 611; 91 43 45 362.
www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=16

13. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Przejście Graniczne w Lubieszynie
72-002 Dołuje
tel. 91 311 56 33
fax: 91 311 56 41
http://www.witd.szczecin.pl.

14. ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
tel. 91 46 24 060
http://www.wsse.szczecin.pl.
 

 


cofnij do druku na górę