Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Zasady bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo prosimy Klientów o stosowanie się do poniższych zasad: 
 1. Umów swoją wizytę za pomocą rezerwacji internetowej http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl.
 2. Czynne wejście do ZUW znajduje się od strony ul. Wały Chrobrego.
 3. Klientów podczas wizyty w ZUW obowiązują maseczki i rękawiczki jednorazowe
 4. Pamiętaj o zachowaniu 2 m odstępu od drugiej osoby – przebywając zarówno w ZUW, jak i w kolejce przed urzędem.
 5. W urzędzie znajdują się bramki termowizyjne - przed wizytą zapraszamy do pomiaru temperatury. Pamiętaj o dezynfekcji rąk – do dyspozycji klientów przy wejściu ustawione są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym
 6. Po wejściu do urzędu potwierdź swoją wizytę w punkcie informacyjnym - pracownik ZUW wskaże miejsce spotkania 

OBSŁUGA SPRAW PASZPORTOWYCH

 
Złożenie wniosku o paszport lub jego odbiór jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
Uwaga - wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym punkcie paszportowym, również na terenie innego województwa – bez względu na miejsce Twojego zamieszkania.
 

UMÓW WIZYTĘ W SPRAWIE PASZPORTOWEJ:

W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek 10.00-17.30 oraz od wtorku – do piątku 
8.00-15.00 dokonując rezerwacji internetowej (http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/)
 
W Delegaturze ZUW w Koszalinie - od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00 za pośrednictwem
 1. infolinii telefonicznej i złożenia wniosku: 94 3428 254, lub odbioru paszportu 94 3428 209 oraz 94 3428 243 
 2. e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
 
W Terenowych Punktach Paszportowych  TPP

UWAGA!

 1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących - wyjątek stanowią osoby wymagające opieki oraz rodzice z dziećmi składający wniosek o paszport.
 2. Wniosek paszportowy do wypełnienia znajduje się przy wejściu do urzędu.
 3. Opłaty za wydanie paszportu można uiszczać także na konto ZUW, to znacznie przyspieszy obsługę wniosków paszportowych.

KONTO

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata paszportowa dla ..." ( dane osoby ubiegającej się o wydanie paszportu) - dowód wpłaty dołącz do wniosku
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się na stronie internetowej ZUW  w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=34
 
  

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW

Pamiętaj:
Wyślij swój wniosek lub korespondencję w sprawie za pośrednictwem poczty lub złóż go za pośrednictwem skrzynki podawczej (w kopertomacie przy wejściu do budynku).
 
Korespondencja w Twojej sprawie, wpływająca do urzędu, jest rejestrowana w urzędowym Elektronicznym Systemie Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 
 

 

JEŚLI WYSŁAŁEŚ  WNIOSEK LUB ZŁOŻYŁEŚ OSOBIŚCIE:

Skontaktujemy się z Tobą– otrzymasz wiadomość  na adres podany we wniosku lub telefonicznie. Jeżeli sprawa wymaga Twojego dodatkowego, osobistego stawiennictwa - wskażemy termin wizyty.
 
 

 

JEŚLI CHCESZ ODEBRAĆ KARTĘ POBYTU LUB ZAŚWIADCZENIE O REJESTRACJI POBYTU OBYWATELA UE

ZUW w Szczecinie - umów wizytę za pośrednictwem:
 1. infolinii telefonicznej: 91 4303 001 lub 91 4303 728;
 2. Rezerwacja internetowa http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl
 Godziny pracy ZUW w Szczecinie - w poniedziałek 10.00-17.30 oraz od wtorku – do piątku 8.00-15.00 
 
Delegatura ZUW w Koszalinie - umów wizytę za pośrednictwem:
 1. telefonicznie: 94 3428 346, lub
 2. e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
Godziny pracy delegatury ZUW w Koszalinie:  od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00 
 
 

UWAGA!

 1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących - wyjątek stanowią osoby wymagające opieki
   
 2. Opłaty za wydanie karty pobytu możesz zapłacić na konto
 
Konto:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata za wydanie karty pobytu dla ..." (dane osoby ubiegającej się o wydanie katy pobytu)
 
3.     Opłaty za udzielenie zezwolenia pobytu możesz zapłacić na konto
 
Konto:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 
z dopiskiem "opłata za udzielenie zezwolenia dla ...”=" (dane osoby ubiegającej się 
o udzielenie zezwolenia)
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się ZUW w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=107.
 

 

ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Sprawę można załatwić listownie lub elektronicznie - wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.
 
Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę zapłać na konto:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata za wydanie zezwolenia dla ...” (dane zatrudnianego cudzoziemca)
 
Zezwolenie otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
Dodatkowe informacje uzyskasz:
W ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od 10.00-17.30 oraz od wtorku – do piątku  
od 8.00-15.00  za pośrednictwem:
-  infolinii telefonicznej: 91 4303 498;
- wysyłając e-mail na adres informacjaso@szczecin.uw.gov.pl.
 
W Delegaturze ZUW w Koszalinie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-15.00
za pośrednictwem:
- infolinii telefonicznej: 94 3428 243;
- wysyłając e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się na stronach ZUW w Szczecinie:
 https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=1960

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych) znajduje się w załacznikach.

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Harmonogram przyjmowania skarg i wniosków
format pliku html .html
kB
2015-04-16, 12:09:50
cofnij do druku na górę