Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Numer alarmowy 112 - CPR

2013-10-09

CPR

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od 18 grudnia 2013 dzwoniący pod numer alarmowy 112 z terenu całego województwa połączą się z operatorami przyjmującymi zgłoszenia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie.

Od 2018 roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługiwane są zgłoszenia kierowane na numer 997, w 2021 roku przełączono numer alarmowy 998 do 112.

Oznacza to, że dzwoniąc na numery alarmowe 997, 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwych służb. Dążąc do zapewnienia jednolitości systemu w Polsce, docelowo również numer alarmowy 999 będzie obsługiwany w centrach powiadamiania ratunkowego.

System powiadamiania ratunkowego działa z zastosowaniem zasady wzajemnej zastępowalności centrów w razie miejscowej awarii systemu teleinformatycznego bądź jego przeciążenia. W praktyce oznacza to, że w przypadku awarii lub gwałtownego wzrostu liczby zgłoszeń w danym centrum powiadamiania ratunkowego, połączenia telefoniczne, których nie są w stanie obsłużyć operatorzy numerów alarmowych tego centrum, automatycznie zostają skierowane do wolnych operatorów numerów alarmowych w pozostałych centrach powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

 

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.          
Galeria zdjęć:


158.9 kB
1200 x 801 pix

130.7 kB
1200 x 801 pix

115.8 kB
1200 x 801 pix

150.7 kB
1200 x 801 pix
cofnij do druku na górę