Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Kontakt, statut, regulamin

Kontakt, statut, regulamin

Informacje ogólne oraz Statut i Regulamin Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin


tel. 91 43 03 500

NIP: 851-10-21-591



Korespondencja elektroniczna z urzędem

Szanowni Państwo,

z uwagi na docierające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do ZUW w Szczecinie (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.

Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z ZUW w Szczecinie, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).



Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zarządzenie Nr 115/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie.
rozmiar pliku: 361.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-05-13 12:53:14
cofnij do druku na górę