Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy meldunkowe

Sprawy meldunkowe

Informacja na temat zmian
dotyczących spraw meldunkowych

 

W dniu 01.03.2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 722 ze zm.).

Wprowadza ona szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego:

  1. wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  2. wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  3. zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  4. zlikwidowany został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów;
  5. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  6. wydłużono  termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni;
  7. wydłużono z 3 do 6 miesięcy okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności;
  8. zlikwidowano obowiązki właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  9. zniesiono sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

Ustawa ta określa także, że  od dnia 1 stycznia 2018r. zlikwidowany zostaje obowiązek meldunkowego dla obywateli polskich i cudzoziemców. Z tą datą zlikwidowane zostaną także rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców.

 cofnij do druku na górę