Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

Nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci w czasie ferii czuwa Kuratorium Oświaty, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego i Sanepid.

Sprawdzanie organizatora kolonii, półkolonii lub obozu

Przed wysłaniem dziecka na obóz zimowy warto sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Wykaz można znaleźć na stronie ministerstwa edukacji narodowej

www.wypoczynek.men.gov.pl.

Nadzór nad przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży na półkoloniach i obozach organizowanych na terenie naszego województwa sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać drogą e-mailową albo telefoniczną.

 

W Szczecinie zgłoszenia przyjmują:

Urszula Jeleńska, tel. 91 44 27 572, mail: ujelenska@kuratorium.szczecin.pl

Teresa Kosmaczewska, tel. 91 44 27 533, mail: tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl

Ewa Klukowska, tel. 91 44 27 558, mail: eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

 

W delegaturze KO w Koszalinie:

Hanna Czarnecka-Giełdoń, tel. 94 34 28 449, mail: hgieldon@kuratorium.szczecin.pl

Anna Grabiec-Karwat, tel. 94 34 28 449, mail: akarwat@kuratorium.szczecin.pl

 

Kontrole autokarów i kierowców

Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek o kontrolę stanu technicznego autokaru oraz trzeźwości kierowcy można zwrócić się do Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Potrzebę przeprowadzenia kontroli autokarów wyjeżdżających w trasy z dziećmi i młodzieżą należy zgłaszać na 48 godzin przed wyjazdem.

Kontrole ITD odbywają się w Szczecinie, Koszalinie oraz Wałczu. Zgłoszenia można dokonać w WITD Szczecin, tel. 91 311-56-19, fax 91 311 56 41 lub biuro@witd.szczecin.pl.

W pozostałych powiatach kontrole autokarów prowadzone będą doraźnie na zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez jednostki Policji - komendy i komisariaty.

 

Bezpieczeństwo sanitarne i higieniczne

Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi oraz bezpieczeństwem żywności w szkołach i placówkach organizujących półkolonie lub inny wypoczynek dla dzieci sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zauważone nieprawidłowości można zgłaszać do oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży pod nr telefonu: 91 462 40 60 wew. 149 lub nr telefonu alarmowego: 695 112 000.

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

W sytuacji podejrzenia uchybień co do sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w którym przebywają dzieci, można uwagi zgłosić do najbliższej miejskiej lub powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Centrala tel. 91 480-88-00
www.szczecin.kwpsp.gov.pl

 

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, czy też uszkodzenia infrastruktury (obiektów budowlanych w tym placów zabaw) należy fakt ten zgłosić w pierwszej kolejności właścicielowi obiektu, a gdy nie odniesie to skutku, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 430-32-50
bip.winb.pomorzezachodnie.pl/

 

W przypadku zagrożenia zdrowia, mienia lub życia należy dwonić pod numer alarmowy 112. Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Bezpieczne Ferie Zimowe 2020/2021 - zalecenia wojewody
format pliku pdf .pdf
302.5 kB
2020-12-23, 14:47:38
cofnij do druku na górę