Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Patronaty Wojewody - Patronaty wojewody - 2013 rok

2013-01-15

Patronaty wojewody - 2013 rok

Patronaty na 2013:

STYCZEŃ


MARZEC


KWIECIEŃ


MAJ


CZERWIEC

LIPIEC
SIERPIEŃWRZESIEŃ


PAŹDZIERNIK


LISTOPAD


GRUDZIEŃ


Patronaty bez ustalonego terminu: