Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wykaz spraw realizowanych elektronicznie

Wykaz spraw realizowanych elektronicznie

Wykaz spraw realizowanych elektronicznie

Wykaz spraw realizowanych elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP w ramach projektu „ePUAP”


 

Lp. Opis
1 Decyzja administracyjna na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/197)
2 Pismo ogólne na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/198)
3 Składanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
4 Składanie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,
5 Składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic,
6 Składanie oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień,
7 Składanie oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8 Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru,
9 Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru,
10 Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego,
11 Składanie wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin:
/low5658fe1/skrytkaLista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacje dotyczące zakładania Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku)
format pliku pdf .pdf
916.2 kB
2012-08-23, 15:19:04
cofnij do druku na górę