Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Zdrowia Publicznego - „Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia” - bezpłatne studia

2012-08-13

„Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia” - bezpłatne studia

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, koordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych w tym ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Studia są dwusemestralne i trwają od października 2012 roku do czerwca 2013 roku. Program studiów obejmuje 190 godzin podzielonych na następujące bloki:

- Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia.

- System ochrony zdrowia.

- Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi z elementami ekonomii menadżerskiej i ekonomiki ochrony zdrowia (w tym, m.in.: zarządzanie operacyjne, personelem, różnorodnością, infrastrukturą, finansami; gospodarka materiałowa; współpraca z NFZ).

- Odpowiedzialność prawna podmiotu leczniczego i jej asekuracja.

- Zarządzanie zmianą.

- Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

- Marketing usług zdrowotnych.

- Przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

- Spółka prawa handlowego.

 

Studia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość noclegów oraz uzyskania dofinansowania kosztów dojazdu.

 

Więcej informacji oraz wzorzec dokumentów rekrutacyjnych na stronie: www.wsap.szczecin.pl

 

Dokumenty przyjmujemy do 21 września 2012 r. 


cofnij do druku na górę