Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Nelli Kopańska - Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Anna Jasina - Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Andrzej Nowicki – Pełnomocnik Wojewody ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Justyna Borzym - Pełnomocnik Wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Justyna Łyjak:
- Pełnomocnik Wojewody ds. rodziny,
- Pełnomocnik ds. realizacji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw dystrybucji węgla.

Artur Staszczyk - Pełnomocnik Wojewody ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Robert Szydłowski – Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Host Nation Support (HNS)

 Lista załączników:

TypPlik załącznika
Konsultanci wojewódzcy
rozmiar pliku: kB, typ pliku: *.html, zmodyfikowany: 2013-03-21 12:45:13
Zarządzenie zachodniopomorskiego kuratora oświaty z 1 lipca 2019 - powołanie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli oraz rzecznika dyscyplinarnego
rozmiar pliku: 1120.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-11-17 10:33:02
cofnij do druku na górę