Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Pełnomocnicy i doradcy wojewody zachodniopomorskiego

Justyna Borzym
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 243 

Anna Jasina
Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 339 

Nelli Kopańska
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ZUW
tel. 91 43 03 462 

Justyna Borzym
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. rodziny
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 243 

Justyna Borzym 
Pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
tel. 91 43 03 243

Andrzej Nowicki
Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych 

Katarzyna Parszewska
Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
tel. 91 44 27 548 

Artur Staszczyk
Doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięci

Damian Kryj
Doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. nowych mediów i młodzieży

Jan Białkowski
Doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. rolnictwaLista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Konsultanci wojewódzcy
format pliku html .html
kB
2013-03-21, 12:45:13
2
Zarządzenie zachodniopomorskiego kuratora oświaty z 1 lipca 2019 - powołanie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli oraz rzecznika dyscyplinarnego
format pliku pdf .pdf
1120.1 kB
2020-11-17, 10:33:02
cofnij do druku na górę