Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2023-07-11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.1076.2021.JM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.1076.2021.JM - za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna: nr  405/21 o pow. 2,3678 ha, powstałą z podziału działki nr 405/5 o pow. 6,2804 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kwasowo, gminie Sławno, powiecie sławieńskim, która stała się, z mocy prawa, własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z 30 sierpnia 2021 r., znak: AP-4.7820.226-31.2021.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy  m. Sławno /z w. Warszkowo/)”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.1076.2021.JM
format pliku pdf .pdf
851 kB
2023-07-11, 14:12:00
cofnij do druku na górę