Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

2023-07-11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.544.2022.JM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.544.2022.JM - za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr  275/10 o pow. 0,0021 ha, powstałą z podziału działki nr 275/4 o pow. 0,0220 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Postomino, gminie Postomino, powiecie sławieńskim, która stała się, z mocy prawa, własnością Województwa Zachodniopomorskiego  na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z 28 stycznia 2022 r., znak: K-AP-1.7820.1-19.2021.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r., znak: K-GN-4.7570.544.2022.JM
format pliku pdf .pdf
832.8 kB
2023-07-11, 14:09:21
cofnij do druku na górę