Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odszkodowawczej znak: GN-2.7570.30.2023.BW

2023-07-03

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odszkodowawczej znak: GN-2.7570.30.2023.BW

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie ewidencyjnym 0007, Stepniczka, Gmina Stepnica, oznaczoną jako działka nr 130/3 o pow. 0,0160 ha (wydzielona z działki nr 130), która z mocy prawa została przejęta dnia 3 lutego 2023 r. na własność Województwa Zachodniopomorskiego, tj. z dniem ostateczności decyzji nr 20/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2022 r., znak: AP-4.7820.267-9.2022.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111, Etap II – przejście przez m. Stepniczka”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 03.07.2023 r. do dnia 17.07.2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
67.4 kB
2023-07-03, 14:02:49
cofnij do druku na górę