Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odszkodowawczego w sprawie znak: GN-2.7570.30.2023.BW

2023-06-30

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odszkodowawczego w sprawie znak: GN-2.7570.30.2023.BW

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość posiadającą nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie ewidencyjnym 0007, Stepniczka, Gmina Stepnica, oznaczoną jako działka nr 130/3 o pow. 0,0160 ha (wydzielona z działki nr 130, KW nr SZ1O/00007022/8), która z mocy prawa została przejęta dnia 3 lutego 2023 r. na własność Województwa Zachodniopomorskiego, tj. z dniem ostateczności decyzji nr 20/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2022 r., znak: AP-4.7820.267-9.2022.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111, Etap II – przejście przez m. Stepniczka”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
55.4 kB
2023-06-30, 13:35:45
cofnij do druku na górę