Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odszkodowawczego w sprawie znak: GN-2.7570.34.2023.BW

2023-06-30

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odszkodowawczego w sprawie znak: GN-2.7570.34.2023.BW

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział do 433/1000 części nieruchomości posiadającej nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie ewidencyjnym 0007, Stepniczka, Gmina Stepnica, oznaczonej jako działka nr 131/7 o pow. 0,0031 ha (wydzielona z działki nr 131/1), która z mocy prawa została przejęta dnia 3 lutego 2023 r. na własność Województwa Zachodniopomorskiego, tj. z dniem ostateczności decyzji nr 20/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2022 r., znak: AP-4.7820.267-9.2022.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111, Etap II – przejście przez m. Stepniczka”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Opublikowano od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
95.1 kB
2023-06-30, 13:27:30
cofnij do druku na górę