Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dot. części dz. nr 126/4 pow. 35 m2 obręb 0003 Wolin, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

2023-06-29

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dot. części dz. nr 126/4 pow. 35 m2 obręb 0003 Wolin, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dot. części dz. nr 126/4 pow. 35 m2 obręb 0003 Wolin, przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

publikacja wykazu od dnia 29 czerwca 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wykaz
format pliku pdf .pdf
97.7 kB
2023-06-29, 12:05:55
cofnij do druku na górę