Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

2023-05-30

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. ew. Chomino, gm. Świerzno, oznaczonej jako działka nr 140/5 o pow. 0,0684 ha, w udziale 300/360 części, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego,

Opublikowano od dnia 30.05.2023 r. do dnia 20 czerwca 2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wykaz
format pliku pdf .pdf
62.6 kB
2023-05-30, 14:22:41
cofnij do druku na górę