Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

2023-04-21

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wojewoda Zachodniopomorski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2023 r., zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023"

Przeznaczono do dofinansowania 9 zadań publicznych na łączną kwotę 250 000,00 złotych.

Wszystkie organizacje pozarządowe i podmiot niepubliczny, których oferty zostały zaproponowane do dofinansowania, zobowiązane są do dostarczenia do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 28 kwietnia 2023 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.
format pliku pdf .pdf
181.5 kB
2023-04-21, 14:13:29
cofnij do druku na górę