Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2022

2023-04-20

Informacja dotycząca Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok 2022

W bieżącym roku przypada termin kolejnej edycji "Sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach za rok poprzedni, sporządzanego za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej".
Tablice w tegorocznej edycji sprawozdania, w porównaniu do poprzednich, zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane. Natomiast instrukcja do przeprowadzenia badania została uzupełniona i doprecyzowana.
Końcowy termin wypełnienia sprawozdania jednorazowego przez gminy i powiaty to 24 kwietnia 2023 r.
Orientacyjna wersja z tablicami sprawozdania przedstawiona została w załączniku nr 1, natomiast sposób przeprowadzenia sprawozdania opisany został w załączniku nr 2.
Kryzys bezdomności, jako istotny problem społeczny, wymaga wnikliwej analizy i szczególnego zainteresowania ze strony osób mających wpływ na kształtowanie systemu wsparcia dla wszystkich doświadczających niniejszej formy wykluczenia.
Zebrane informacje przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i dadzą jednocześnie podstawę do przeprowadzenia analizy funkcjonowania i ewaluacji systemu, co pozwoli na opracowanie narzędzi podnoszących efektywność świadczonej pomocy.

Poniżej znajdują się załączniki:
Załącznik 1. Tablice.
Załącznik 2. Instrukcja do sprawozdania.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zał. 1. Tablice
format pliku docx .docx
50.1 kB
2023-04-20, 12:40:19
2
Zał. 2. Instrukcja do sprawozdania za 2022 r.
format pliku docx .docx
23.9 kB
2023-04-20, 12:40:34
cofnij do druku na górę