Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Informacja o wynikach naboru w ramach Programu „Centra Opiekuńczo- mieszkalne” finansowane ze środków z Funduszu Solidarnościowego Moduł II – Funkcjonowanie centrum

2023-03-23

Informacja o wynikach naboru w ramach Programu „Centra Opiekuńczo- mieszkalne” finansowane ze środków z Funduszu Solidarnościowego Moduł II – Funkcjonowanie centrum

W dniu 18 stycznia 2023 r. została opublikowana na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Lista rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie na realizację zadania w 2023 roku w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2019 roku w zakresie Modułu II, tj. funkcjonowanie Centrum otrzyma Powiat Łobeski  - w kwocie ogółem 1.181.880 zł w tym koszty obsługi Powiatu 5.880 zł

 

 

Ogółem dla województwa zachodniopomorskiego przyznano kwotę 1.187.789,40 zł.

 

W ramach funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego Powiat Łobeski zapewni wsparcie łącznie dla 20 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, odpowiednio w ramach pobytu dziennego dla 15 osób oraz pobytu całodobowego – dla 5 osób.
Centrum Opiekuńczo – mieszkalne dla osób niepełnosprawnych powstało w Resku przy ul. Szpitalnej 8, 72-315 Resko.

 Lista zatwierdzonych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. - moduł II funkcjonowanie centrum

 

 

 


cofnij do druku na górę