Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Fundusze Norweskie i EOG - Szkolenie w Trzęsaczu w ramach projektu nr NMP/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Szkolenie w Trzęsaczu w ramach projektu nr NMP/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

W dniach 14 – 15 marca 2023 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu nr NMF/PA18/004 pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, natomiast partnerami: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Organizatorem szkolenia był Partner Projektu - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
Szkolenie  poruszało tematykę dotyczącą identyfikacji i niwelacji potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz obejmowało warsztaty szkoleniowe.
Dwudniowe spotkanie przeznaczone było dla pracowników komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, operatorów numerów alarmowych, pracowników pomocy społecznej oraz zajmujących się legalizacją pobytu na szczeblu województwa zachodniopomorskiego.  Przeprowadzone warsztaty szkoleniowe stworzyły uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk jaki i wypracowania wspólnych metod pracy w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom handlu ludźmi.


cofnij do druku na górę