Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii

2023-02-16

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 15 lutego 2023 r., znak: DLI-VI.7615.231.2022.MT(EK)

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 15 lutego 2023 r., znak: DLI-VI.7615.231.2022.MT(EK), uchylającej w całości decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 sierpnia 2022 r., znak: K-GN-4.7570.1076.2021.JM, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 405/21 o pow. 2,3678 ha, powstała z podziału działki nr 405/5 o pow. 6,2804 ha, położoną w  obrębie ewidencyjnym Kwasowo, gminie Sławno, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2021 z 30 sierpnia 2021 r., znak: AP-4.7820.226-31.2021.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/)”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/” i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z 15 lutego 2023 r., znak: DLI-VI.7615.231.2022.MT(EK)
format pliku pdf .pdf
113.1 kB
2023-02-16, 14:52:53
cofnij do druku na górę