Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał korekty rozstrzygnięcia "Program asystent rodziny" na rok 2022

2022-12-22

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał korekty rozstrzygnięcia "Program asystent rodziny" na rok 2022

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej informuje, że na stronie internetowej MRiPS została zamieszczona informacja, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał korekty rozstrzygnięcia Program asystent rodziny na rok 2022.

Korekta wynika z korekty kwot na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w województwie małopolskim.

 

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych, złożonych przez gminy, o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 2 948,94 etatu.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 8 846 820,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 455 asystentów rodziny.

 

Pozostałe elementy Programu nie uległy zmianie.


cofnij do druku na górę