Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

2022-12-02

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego RATAJKI XI oraz RATAJKI XII do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sianów


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
treść zarządzenia zastępczego nr 10
format pliku pdf .pdf
267.7 kB
2022-12-02, 07:38:06
2
zał. nr 1 do zarządzenia nr 10
format pliku jpg .jpg
49080.2 kB
2022-12-02, 07:38:36
3
zał. nr 2 do zarządzenia nr 10 - plik GML
format pliku gml .gml
138.7 kB
2022-12-02, 07:41:17
cofnij do druku na górę