Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.547.2022.BW

2022-11-17

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.547.2022.BW

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy znak: GN-2.7570.547.2022.BW, przed wydaniem decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania i szkód powstałych na nieruchomości posiadającej nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyn, gmina Nowogard, oznaczonej jako działka nr 4 o pow. 1,79 ha, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.: ”Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

Opublikowano od dnia 17.11.2022 r. do 24.11.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ZAWIADOMIENIE
format pliku pdf .pdf
100.2 kB
2022-11-17, 10:02:33
cofnij do druku na górę