Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - miasto Szczecin

2022-11-09

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP - miasto Szczecin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 49/2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozbiorczej (rozdzielczej) w ul. Struga w Szczecinie, na terenie działek nr 9/30, 1 obręb 4049 miasto Szczecin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 Znak: AP-3.746.47.2022.RJW/KJ(9)                                                                                       Szczecin, dn. 09 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 49/2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozbiorczej (rozdzielczej) w ul. Struga w Szczecinie, na terenie działek nr 9/30, 1 obręb 4049 miasto Szczecin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 12.00 pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.


cofnij do druku na górę