Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.545.2022.BW

2022-11-07

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.545.2022.BW

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu sprawy znak: GN-2.7570.545.2022.BW, w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania i szkód powstałych na nieruchomości posiadającej w 1/2 części nieuregulowany stan prawny, położonej w obrębie Wojcieszyn, gmina Nowogard, oznaczonej jako działka nr 9 o pow. 1,61 ha, w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji pn.: ”Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

Opublikowano od dnia 07.11.2022 r. do dnia 21.11.2022 r.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zawiadomienie
format pliku pdf .pdf
121 kB
2022-11-07, 10:40:12
cofnij do druku na górę