Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszcęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji RZGW.

2022-11-03

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszcęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji RZGW.

Dyrektor RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Arkadiusza Czapli - pełnomocnika reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji wydanej przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 19 grudnia 2019r., znak: SZ.RUZ.421.103-6.2019.IW.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszcęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości decyzji RZGW.
format pliku pdf .pdf
543.3 kB
2022-11-03, 14:26:58
cofnij do druku na górę