Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Trzebiatów

2022-10-31

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP - Gmina Trzebiatów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12075_L402_Borzecin/OR×402-072575-XXX-01 (LK402, km 72,575) obejmującego budowę wieży strunobetonowej wraz z fundamentem, kontenera telekomunikacyjnego na prefabrykowanej ławie fundamentowej, elektroenergetycznej linii zasilającej, elektroenergetycznego złącza kablowego, ogrodzenia, dojazdu oraz utwardzenia terenu na terenie działki nr 160/5 w obrębie ewidencyjnym Gąbin, gmina Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

 Znak sprawy: AP-3.746.52.2022.KJ(2)                                                                                 Szczecin, dn. 31 października 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 12075_L402_Borzecin/OR×402-072575-XXX-01 (LK402, km 72,575) obejmującego budowę wieży strunobetonowej wraz z fundamentem, kontenera telekomunikacyjnego na prefabrykowanej ławie fundamentowej, elektroenergetycznej linii zasilającej, elektroenergetycznego złącza kablowego, ogrodzenia, dojazdu oraz utwardzenia terenu na terenie działki nr 160/5 w obrębie ewidencyjnym Gąbin, gmina Trzebiatów [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 91 4303681 a także pod adresem: kjaworska@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje się 07 listopada 2022 r. jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu

za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do środy, w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.


cofnij do druku na górę