Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Informacja o wydaniu dec. o pozwoleniu na budowę odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w pow. gryfickim (teren zamknięty PKP S.A)

2022-10-20

Informacja o wydaniu dec. o pozwoleniu na budowę odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w pow. gryfickim (teren zamknięty PKP S.A)

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że 20 października 2022 roku została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 53/Z/2022 znak: AP-1.7840.3.43-4.2022.WPA o pozwoleniu na budowę odcinka sieci rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pod torem kolejowym, na działce nr 29 z obrębu Mirosławice, w gminie Trzebiatów, w powiecie gryfickim (teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja o wydaniu o pozwoleniu na budowę Nr 53/Z/2022 z 20.10.2022r.
format pliku pdf .pdf
179.2 kB
2022-10-20, 13:17:57
cofnij do druku na górę